Zmeny v európskej norme EN131

Zmeny v európskej norme EN131
Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. 1. 2018 vstupila do platnosti aktualizovaná verzia európskej normy EN 131, určenej na výrobu rebríkov a schodíkov. Táto norma striktne určuje, ako vyráb a testovať tieto výrobky s cieľom maximalizovať bezpečnosť pri ich použití.

Ako významný európsky výrobca, ktorý je současne členom Europského výboru pre normalizáciu, si Vás dovoľujeme oboznámiť s najzásadnejšími novinkami, ktoré, ako veríme, budú pre Vás užitočné pri nákupe našich výrobkov.

 

Šírka základne

Pre zvýšenie bezpečnosti pri práci vo výškach sú všetky jednodielne, výsuvné a univerzálne rebríky, ktoré je možné použiť ako oporné rebríky a pri vysunutí sú dlhšie ako 3m, opatrené rozšírenou základňou, tj. stabilizačným prvkom/stabilizátorom. Tento komponent dodáva väčšiu stabilitu základni a zamedzí bočnému náklonu rebríka pri práci vo výške. 

 

 

 


Zamedzenie rozloženiu rebríka na viac dielov

U zákaznícky najatraktívnejšieho radu univerzálnych a výsuvných rebríkov dlhších ako 3 m, ktoré je možné použiť tiež ako rebríky oporné, už nie je možné úzky diel použiť ako samostatný jednodielny rebrík. Tieto úzke diely sú preto opatrené pevnou zarážkou, zamedzujúcou rozloženiu
rebríkov na viac dielov.

 

 

 


Test životnosti rebríkov

Do normy EN 131 bola zakomponovaná nová skúška „životnosti“. Tento záť ažový test je povinný pri deklarácii EN 131 a vykonávajú ho všetky akreditované skúšobne v Európe. Test sa vykonáva na samostatne stojacom rebríku/schodíkoch a simuluje tzv. „kročajový efekt“, tzn. koľko výstupov (krokov) vydrží daný výrobok bez poškodenia. Výsledok testu tak určuje, na aký účel môže byť daný výrobok použitý.

 


Kategórie deklarácie výrobkov

Novo sú zavedené dve kategórie deklarácie výrobkov:

1. Neprofesionálne kategórie – kategórie pre domáce použitie a ľahké, príležitostné použitie s min. životnosťou 10.000 cyklov pouz-neprofesionalne

 

 

2. Profesionálne kategórie – kategórie vhodné pre remeselníkov, firmy a intenzívne, časté používanie s min. životnosťou 50.000 cyklov pouzitie-profesionálne

 

 

 


S potešením si Vás dovoľujeme informovať, že všetky naše výrobky plnia bez výhrad predpísanú normu EN 131 a výsledky záťažových skúšok  niekoľkonásobne prevyšujú normou požadované hodnoty.

Veríme, že tieto informácie Vám budú nápomocné pri výbere vhodného výrobku pre Vašu potrebu a súčasne Vám pomôžu zorientovať sa na trhu, na ktorom sa častokrát stretávame s nekvalitnými a často až nebezpečnými výrobkami niektorých zahraničných
výrobcov.

 

Na stiahnutie:

 

Doprava zadarmo

pri objednávke nad 35 €! (Neplatí pre veľkoobchodných partnerov)

Obchodné
podmienky

Doprava zadarmo pre objednávky nad 35 €

Tovar na sklade dodávame do 7 dní

Zákaznícky servis a certifikáty