kosik
home  Úvod / Informačné povinnosti predávajúceho

Informačné povinnosti predávajúceho

2. Informácie o tovare a cenách 

2.1. Informácie o tovare, vrátane zobrazenej kúpnej ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

2.2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

2.3. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 

2.4. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.5. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

2.6. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

2.7. Obchody medzi zmluvnými stranami sa riadia platným slovenským právom, a to bez ohľadu na to, či je kupujúci tuzemskou alebo zahraničnou osobou. Bez výslovného súhlasu predávajúceho sú dodávky do zahraničia vylúčené a odberateľ preberá tovar od predávajúceho v Slovenskej republike.

2.8. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“), vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. 

2.9. Ak je kupujúcim subjekt nakupujúci v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (ďalej len „podnikateľ“), vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom. 

Maximálný dosah (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
 
Typ
označiť všetko   označiť všetko
 Schodíky
 RebríkyPlošiny a mostíky  
Dľžka v zloženom stave (m)
označiť všetko   označiť všetko
 
 
 
 
 
 
Nákup rebríkov do 3 metrov nad 120 € s DPH alebo rebríkov nad 3 metre nad 240 € s DPH konečným spotrebiteľom v rámci Slovenska doručíme úplne zadarmo
nl Prihláste sa na odoberanie novinek
Rýchle kontakty
-
Adresa:
ALVE SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 731
020 01 Púchov
Slovenská republika

Telefón: +421 42 465 09 00
FAX: +421 42 465 09 01
e-mail: eshop@alve.sk
PARTNERI
Copyright alve.sk 2014
Vyrobilo Eline.cz